0

ร้านค้าออนไลน์ ช้อปสินค้าแบบสบายในราคาสบายๆ

SabuyOnline.com

ค่านิยม 12 ประการ + CD เพลง

ราคาปกติ: 175.00 บาท

พิเศษเพียง 148.00 บาท

สินค้าในสต็อก: รอตรวจสอบสต็อก

Quick Overview

รายละเอียดสินค้า

บ่มเพาะค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 12 ประการให้เด็กไทยตั้งแต่วัยอนุบาล ด้วยบทเพลงสดใส พร้อมกิจกรรมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ สนุกร่วมกันได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน
 
12 บทเพลง สร้างสรรค์ :
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
3. กตัญญู
4. ใฝ่ความรู้
5. ร่ายรำไทย
6. ต้นพุทราใจดี
7. ประชาธิปไตย
8. เด็กไทยรักษากฎหมาย
9. มีสติ รู้คิด รู้ทำ
10. ความพอเพียงของพ่อ
11. เด็กไทย เข้มแข็ง
12. รักประโยชน์ส่วนรวม