0

ร้านค้าออนไลน์ ช้อปสินค้าแบบสบายในราคาสบายๆ

SabuyOnline.com

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

การคืนสินค้า

 

ผู้ซื้อสามารถเลือกคืนสินค้าที่ซื้อจาก SabuyOnline.com โดยส่งคำขอคืนสินค้าผ่านเว็บไซต์ SabuyOnline.com ซึ่งนโยบายนี้ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าใจเงื่อนไขการคืนสินค้าและวิธีการจัดการคำขอคืนสินค้าบนบนเว็บไซต์เรา

 

เหตุผลการขอคืนเงิน/คืนสินค้า

   - ไม่ได้รับพัสดุของคำสั่งนี้
   - ได้รับพัสดุไม่ครบ ชิ้นส่วนไม่ครบ
   - สินค้าสภาพไม่ได้ ชำรุด เสียหาย
   - สินค้าหมดอายุ
   - สินค้าผิดลิขสิทธิ์
   - สินค้ามีความแตกต่างจากรายละเอียดมาก

 

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้กับผู้ซื้อและผู้ขายทราบล่วงหน้า

 

ระยะเวลาการคืนสินค้า

 

ลูกค้าสามารถทำการยื่นคำร้องขอคืนสินค้าผ่านระบบได้ภายใน 7 วัน โดยระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าผ่านระบบนั้นจะเริ่มนับหลังจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว (รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

 

การส่งคืนสินค้า

 

ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า หากเป็นความผิดพลาดจากผู้ขาย ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนสินค้าทั้งหมด นอกเหนือจากนั้นลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง

 

การคืนเงิน

 

เงื่อนไขในการคืนเงินและเวลาที่ดำเนินการและรับเงินคืนของผู้ซื้อนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายการคืนสินค้าของบริษัท เงื่อนไขการคืนสินค้า การดำเนินการคืนเงินโดยบริษัท และวิธีการชำระเงินของลูกค้า โดยทางบริษัทจะเริ่มดำเนินการคืนเงินหลังจากที่ได้รับสินค้าที่ส่งคืนและดำเนินการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 15 วันทำการ

 

บริษัท สบาย ออนไลน์ จำกัด

แผนที่บริษัท https://goo.gl/maps/L6qfAsMCTpB2